TASUTA LAEVANDUS LEEDU!

privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESKIRJAD 
  1. Mõisted

1.1. Veebisaidi www.namuimperija.lt vastutav töötleja ja haldaja (edaspidi - vastutav töötleja) on UAB Lumarginta, ettevõtte kood 305711931, käibemaksukohustuslase kood LT100013887111, Gegužių str. 62-34, 78342, Leedu Vabariik, e-posti aadress - info@namuimperija.lt, tel. ei 860439311

1.2. Ostja - aktiivne füüsiline või juriidiline isik, kes on ostnud kaupu veebipoest www.namuimperija.lt.

1.3. Isikuandmete töötlemise reeglid (edaspidi reeglid) reguleerivad isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise aluspõhimõtteid, millele vastutav töötleja lähtub Ostja isikuandmete töötlemisel. Teave küpsiste kasutamise kohta, mis on paigutatud veebisaidile www.namuimperija.lt.

1.4. Interneti-sait - Veebisait aadressil www.namuimperija.lt, kus UAB Lumarginta klient võib tellimuse esitada, anda nõusolek isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.

1.5. Andmesubjekt - klient või veebisaidi külastaja, kelle isikuandmeid töötleb vastutav töötleja e-kaubanduse, otseturunduse, päringute haldamise, püsikliendiprogrammi haldamise eesmärgil.

1.6. Andmete vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, kes abistab vastutavat töötlejat talle antud volituste kohaselt seatud eesmärkide saavutamisel.

1.7.  Isiklikud andmed - isikuandmeid, mida töötleb vastutav töötleja ja mille järgi saab klienti või veebisaidi külastajat tuvastada, sealhulgas, kuid mitte ainult: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber jne.

1.8.  Andmetöötlus - mis tahes toiming, mis on tehtud isikuandmetega: kogumine, salvestamine, säilitamine, säilitamine, muutmine (lisamine või parandamine), edastamine, kasutamine, hävitamine või mis tahes muu toiming või toimingute kogum.

1.9.  Otseturundus - tegevused inimestele kaupade või teenuste pakkumiseks, aeg-ajalt allahindluste pakkumiseks ja / või nende arvamuse küsimiseks posti, telefoni või muude otseste vahendite abil pakutavate kaupade või teenuste kohta.

1.10. E-kaubandus - kaupade või teenuste ostmine ja müümine veebis.

1.11. Nõusolek - andmesubjekti vabatahtlik tegevus isikuandmete töötlemiseks nõusoleku saamiseks.

1.12. Järelevalveasutus - Riiklik isikuandmete kaitse inspektsioon.

  1. Üldsätted

2.1. Ostja isikuandmete töötlemine on kehtestatud Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusega ja muude selliste andmete kogumist reguleerivate õigusaktidega ning käesolevate reeglitega.

2.2. Andmesubjekt loetakse käesolevat privaatsuspoliitikat lugenuks ja lugenuks, kui ta on nõustunud tema isikuandmete töötlemisega.

2.3. Ostjaandmeid kogutakse määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ning neid töödeldakse õiglaselt ja täpselt. 

2.4. See privaatsuspoliitika on igal ajal kontrollimiseks ja printimiseks saadaval  www.namuimperija.lt veebisaidil. 

3. Isikuandmete töötlemine

3.1. Ostja nõustub, et isikuandmeid, mille ta tellimise ajal vabatahtlikult esitab, töödeldakse vastavalt käesolevatele reeglitele.

3.2. Ostjal on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja õigus nõuda ebaõigete, mittetäielike, ebatäpsete isikuandmete parandamist või neid e-kirja kirjutades eemaldada. kiri info@namuimperija.lt või helistades numbrile 860439311. Sellisel juhul peab müüja ostja taotluse viivitamata täitma (1-2 päeva jooksul).  

3.3. Vastutav töötleja tunnustab ja austab iga ostja õigust privaatsusele, kes esitab tellimuse veebipoes www.namuimperija.lt. Andmetöötleja kogub ja kasutab Ostja isikuandmeid (nimi või perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muu teave, mille veebipood tellimuse ajal esitas) kaupade või teenuste tellimuste töötlemiseks või muude lepinguliste kohustuste täitmiseks. Tellimuse vormistamisel võib klient väljendada oma nõusolekut / mittenõustumist oma isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil. Ta teeb seda linnukesega (olen nõus, et minu isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärkidel). Saadame uudiskirja kliendi määratud e-mailile. mail ja pakume võimalust uudiskirjast loobuda (uudiskirja lõpus on valik: "loobuda tellimusest" - klient ei saa uudiskirja pärast klõpsamist enam).

3.4. Andmetöötleja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Andmete Vastutava töötleja partnerid, kes pakuvad kaupu või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

3.5. Isikuandmeid töödeldakse turvaliste meetmete abil, et kaitsta andmeid ebaseadusliku hävitamise, avalikustamise või muude ebaseaduslike tegude eest.

4. Isikuandmete kaitse rikkumise riskitegurid ja nende lahendused.

4.1. Isikuandmete piisava kaitse tagamiseks rakendab vastutav töötleja isikuandmete kaitseks järgmisi korralduslikke ja tehnilisi meetmeid:

4.1.1. Organisatsiooniline

4.1.1.1. Vastutava töötleja töökorraldus tuleb korraldada nii, et oleks tagatud arvuti andmete ja / või dokumentide ja nende arhiivide turvaline haldamine ja (kui see on olemas) edastamine. 

4.1.1.2. Juurdepääsu andmesubjekti isikuandmetele võimaldatakse ainult neile töötajatele, kelle jaoks nad on vajalikud tööülesannete täitmiseks, ja ainult neile, kes on sõlminud konfidentsiaalsuslepingud ja on kursis muude sisemiste protseduuridega isikuandmete töötlemise valdkonnas. .

4.1.2. Tehniline

4.1.2.1 Andmetöötleja (teenuseosutajad), kelle määrab vastutav töötleja, võivad tegutseda ainult vastutava töötleja loal.

4.1.2.2. Isikuandmed peavad olema kaitstud kadumise, volitamata kasutamise ja muutmise eest. Interneti-ühendus on krüptitud.

4.1.2.3. Arvutivarustuse kaitse pahatahtliku tarkvara eest on tagatud ja sisemist arvutivõrku kaitseb tulemüür.

5. Küpsised

5.1. Küpsis on väike unikaalse identifitseerimisnumbriga tekstidokument, mis edastatakse veebisaidilt personaalarvutisse personaalarvuti, brauseritüübi eristamiseks ja inimese võrgus toimuva tegevuse nägemiseks. Unikaalne number tuvastab inimese brauseri iga kord, kui inimene veebisaiti külastab. Küpsised ei võimalda säilitada isiklikke andmeid (näiteks isiku nimi ja aadress). Veebisaidid kasutavad küpsiseid, et jälgida statistikat, näiteks veebisaiti külastavate isikute arvu ja liiklust. Selline teave ei ole seotud isikuandmetega. Isik võib küpsiste kasutamise igal ajal keelata, kuid ilma küpsisteta ei pruugi mõned veebisaidi www.namuimperija.lt funktsioonid töötada või ei pruugi korralikult töötada.

5.2. Küpsiste kasutamise eesmärgid:

5.2.1. Kauplused ostukorvi moodustamiseks (veebisaidi põhitegevuseks) ja veebisaidi külastajate statistika arvutamiseks. Veebisaidi kasutamisel võib klient nõuda kauba tellimiseks registreerumist. Sellisel juhul on klient kohustatud esitama isikuandmeid (näiteks nimi, e-posti aadress, telefon jne). Ettevõte jätab endale õiguse kasutada oma äranägemisel kõigil seaduslikel viisidel kogu teavet ja andmeid, mille isik on registreerimise ajal või muul viisil edastanud. Ostukorvi moodustamiseks mõeldud küpsis luuakse, kui kasutaja laadib üksused ostukorvi ja kustutatakse, kui kasutaja veebisaidi akna sulgeb (logib välja) (lõpetab seansi). 

5.3. Võite küpsiseid lubada või neist keelduda. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid küpsiste keeldumiseks või telefoni küpsiste vastuvõtmise takistamiseks saate tavaliselt oma brauseri seadeid muuta. Lugege oma brauseri juhiseid või lisateavet nende funktsioonide kohta. Küpsiste ja nende haldamise kohta saate lisateavet saidilt AboutCookies.org. Kui otsustate küpsiseid mitte aktsepteerida, ei pruugi teil olla võimalik selle veebisaidi interaktiivseid funktsioone kasutada.

5.4. Andmesubjekti nõusolek pole vajalik, kui veebipoe veebisaidil kasutatakse küpsiseid ostja valitud kaubakorvi moodustamiseks jne.

5.5. Küpsiste abil ei koguta isiklikke kliendiandmeid.

5.6. Nõutavate küpsiste salvestamise ajal ei edastata kolmandatele isikutele mingit teavet. 

5.7. Kustuta küpsised:

5.7.1. Google Chrome.

5.7.2. Safari.

5.7.3. Mozilla Firefox.

5.7.4. Ooper.

5.7.5. Microsoft Edge.

5.7.6. Microsoft Internet Explorer.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

6.1. Ostja ostetud kauba kvaliteedi hindamiseks saab pärast tellimuse täitmist kliendiga ühendust võtta e-posti teel. mail ja palutakse jätta ülevaade ning hinnata ostetud kaup. Sel eesmärgil ostja e-post posti võib edastada kolmandatele isikutele. 

6.2. Kui külastajad tellivad kodu, tellivad nad uudiskirja ja esitavad oma e-posti aadressi. e-kirju võib uudiskirja teenuse pakkumiseks edastada kolmandatele isikutele.  

7. Lõppsätted

7.1. Käesolevat privaatsuspoliitikat värskendatakse 2021. aastal. 21. aprill vajaduse korral ajakohastatakse.

 

Infolehe reeglid

Majaimpeeriumi tellimisega.lt uudiskiri, teie e-post meil lisatakse meie abonentide andmebaasi. Niikaua kui teie e-post e-kiri on selles andmebaasis, saame teile uudiskirju saata. Oma e-posti saate alati tellimusest loobuda ja kustutada. sellest andmebaasist meili saatmiseks, klõpsates uudiskirja lõpus oleval lingil "tellimusest loobumine" või saates meile e-kirja. meilida aadressile info@namuimperija.lt. Nende uudiskirjade saatmiseks võime kasutada kolmanda osapoole teenust (saatja, Mailerlite). Soovime rõhutada, et uudiskirja tellijate andmebaas ei ole lingitud tellimuste täitmise andmebaasiga - kui loobute uudiskirja tellimusest, saadame teile ikkagi teie kontoga seotud teavet (näiteks uuendatud tellimuse olekuteateid, parooli lähtestamise e-kirju, jne). meie e-posti salvestada ja soovite, et teie isikuandmed eemaldataks meie andmebaasist (või soovite saada meie andmebaasist kõiki isikuandmeid, mis meil teie kontoga seoses on), kirjutage palun e-kiri. postitada aadressile info@namuimperija.lt

 

Küsimuste korral helistage 860439311 ar el. kirja teel info@namuimperija.lt