TASUTA LAEVANDUS LEEDU!

Kasutustingimused

Ostu-müügi reeglid

KAUPADE OSTMISE EESKIRJAD

 1. Mõisted

1.1. Vastutav töötleja ja veebisaidi www.namuimperija.lt haldaja (edaspidi - vastutav töötleja) on UAB Lumarginta, ettevõtte kood 305711931, käibemaksukohustuslase kood LT100013887111, kirjade aadress - S.Daukanto 4, LT-77171 Šiauliai, Leedu Vabariik , e-posti aadress - info@namuimperija.lt.

1.2. Ostja - aktiivne füüsiline või juriidiline isik, kes on ostnud kaupu veebipoest www.namuimperija.lt.

1.3. Kauba ostu-müügi reeglid (edaspidi - reeglid) reguleerivad Ostja ja Müüja õigusi ja kohustusi, Kauba hindu, maksmise korda, tingimusi, kohaletoimetamist, Kauba kvaliteedigarantiid, kauba tagastamist ja vahetamist. kaup, vastutus.

 

 1. Üldsätted

2.1. Need reeglid ost ja müük kaupade (edaspidi "Reeglid") on kinnitanud Ostja ostmisel kauba klõpsates "Täielik makse" nuppu. Ja tagastamise kord, poolte vastutus ja muud sätted, mis on seotud kaupade ost-müük "Namuimperija.lt" veebipoes.

2.2. Müüja jätab endale õiguse Reegleid igal ajal muuta, muuta või täiendada, võttes arvesse õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

2.3. Veebipoodi "Namuimperija.lt" müüakse Euroopas.

2.4. Teil on õigus osta meie e-poest:

2.4.1. töövõimelised füüsilised isikud, s.t. isikud, kes on täisealiseks saanud ja kelle võimekust ei piirata kohtumäärusega;

2.4.2. alaealised vanuses 14–18, ainult vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad on emantsipeeritud;

2.4.3. juriidilised isikud;

2.4.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.

2.5. Reeglite ostmise ja kinnitamisega kinnitab Ostja, et tal on õigus osta kaupu veebipoest "Namuimperija.lt".

2.6. Vajadusel või Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud asjaoludel on Müüjal õigus Reegleid muuta või täiendada. Ostjaid teavitatakse sellest, logides sisse namuimperija.lt või ostes kaupu esimest korda pärast uute reeglite jõustumist.

2.7. Ostja peab tutvuma müüja kinnitatud privaatsuseeskirjadega. Ostja nõustub või ei nõustu ostja isikuandmete konkreetsete kasutustega vastavalt privaatsuspoliitikale.

2.8. Kui Müüjal on õigus või kohustus esitada Ostjale dokumente või teavet e-posti teel, vastutab Ostja igal juhul Müüjale Ostjale kuuluva kehtiva e-posti aadressi edastamise eest.

 

 1. Isikuandmete kaitse

3.1. Ostja saab veebipoes Namuimperija.lt kaupu tellida ilma sellel veebisaidil registreerumata.

3.2. Kauba tellimisel peab Ostja Müüja poolt edastatud asjakohastel väljadel märkima oma isikuandmed, mis on vajalikud tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks: nimi, perekonnanimi, tarneaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

3.3. Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et tema isikuandmeid töödeldakse kaupade ja teenuste müümise ning nende kvaliteedi hindamise eesmärgil e-poes Namuimperija.lt.

3.4. Nõustudes oma isikuandmete töötlemisega kaupade ja teenuste müümiseks Müüja e-poes, nõustub Ostja saatma ka tema määratud e-posti aadressile ja telefoninumbrile tellimuse täitmiseks vajalikud teated .

3.5. Tellimuse vormistamisel võib ostja väljendada nõusolekut / nõusolekut oma isikuandmete otseturunduse eesmärgil kasutamiseks. Ta teeb seda linnukesega (olen nõus, et tema isikuandmeid kasutataks otseturunduse eesmärkidel) või märkimata (ei nõustu). Müüja saadab uudiskirja mitu korda kuus Ostja määratud e-mailile. e-posti ja võimaldab teil uudiskirjast loobuda (uudiskirja lõpus on valik: "loobuda tellimusest" - pärast linki klõpsamist ei saa ostja uudiskirja enam).

3.6. Müüja kinnitab, et Ostja edastatud isikuandmeid töödeldakse ainult kaupade ja teenuste müügi, nende kvaliteedi hindamise eesmärgil Namuimperija.lt e-poes, Müüja tegevuse analüüsimiseks ja otseturunduseks (välja arvatud juhul, kui Ostja keeldub töödelda tema isikuandmeid otseturunduse).. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partnerid, kes pakuvad kaupade kohaletoimetamist, nende kvaliteedi hindamist või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

3.7. Ostja, kes soovib tellida Müüja veebipoes pakutavaid partneriteenuseid, võib seda teha, väljendades nõusolekut oma selgelt määratletud isikuandmete edastamiseks vastavale partnerile tellitud teenuste pakkumise eesmärgil.

3.8. Ostja ostetud kauba kvaliteedi hindamiseks saab pärast tellimuse täitmist kliendiga ühendust võtta e-posti teel. mail ja palutakse jätta ülevaade ning hinnata ostetud kaup. Sel eesmärgil ostja e-post posti võib edastada kolmandatele isikutele.

3.9. Pärast seda, kui külastajad tellivad Home Empire uudiskirja ja esitavad oma e-posti aadressi. posti võib edastada kolmandatele isikutele.

 

 1. Ostu-müügilepingu sõlmimise hetk

4.1. Ostja saab kaupa tellida järgmistel viisidel:

4.1.1. registreerudes veebis Namuimperija.lt veebis;

4.1.2. ilma Namuimperija.lt veebis registreerumata;

4.1.3. telefon;

4.1.4. kontoris, laos, kaupluses;

4.2. Ostja ja Müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, olles ostetava (d) eseme (d) välja valinud ja ostukorvi moodustanud, klõpsab lingil "Täielik makse" ja kui Müüja võtab Ostjaga ühendust telefon või e-post. e-posti teel, kinnitab tellimuse õigeaegse e-kirja saatmisega. meil tellimuse kinnituse kohta.

4.3. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping registreeritakse ja hoitakse veebipoe "Namuimperija.lt" andmebaasis.

 

 1. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta Namuimperija.lt veebipoest kaupu käesolevates reeglites ja Müüja veebipoe muudes infolehtedes kehtestatud korras.

5.2. Ostjal on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja õigus nõuda ebaõigete, mittetäielike, ebatäpsete isikuandmete parandamist, kirjutades selleks e-kirja. kiri info@namuimperija.lt või helistades numbrile 8 60439311. Sellisel juhul peab müüja ostja taotluse viivitamata täitma (1-2 tööpäeva jooksul, kui see on võimalik ja tellimus pole lõplik).

5.3. Ostjal on õigus taganeda Namuimperija.lt veebipoega sõlmitud ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-posti teel, märkides soovitud tagastustoote ja selle tellimuse numbri) hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates kohaletoimetamise kuupäev.

5.4. Ostja õigust kaupade ostu-müügilepingust taganeda teostatakse vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.228-10 lõikele 1 „Tarbijate õigus kauglepingust ja väljaspool äriruume lepingust taganeda leping". 22. juuli Leedu Vabariigi valitsuse otsusega nr. 738 kinnitatud jaemüügieeskirjad

5.5. Ostja võib kauba müügilepingust taganemise õigust kasutada ainult siis, kui kaup pole kahjustatud või selle välimus pole oluliselt muutunud, samuti ei ole seda kasutatud, kokku pandud ja säilinud originaalpakendis.

5.6. Ostjal, kes on Namuimperija.lt veebipoest ostnud sobimatu kvaliteediga toote, on õigus: 1) nõuda müüjalt eseme puuduste tasuta kõrvaldamist, 2) nõuda müüjalt puudusega toote asendamist uuega toode sobiva kvaliteediga, 3) lepingu ühepoolselt lõpetada ja nõuda makstud summa makstakse.

 

 1. Ostja kohustused

6.1. Ostja peab kauba eest maksma ja selle vastu võtma vastavalt käesolevates reeglites kehtestatud korrale.

6.2. Kui Ostja tellimusvormis esitatud andmed muutuvad, peab ta neist viivitamatult Müüjat teavitama.

6.3. Veebipoodi Namuimperija.lt kasutades kohustub ostja järgima neid reegleid, muid e-poes selgelt näidatud tingimusi ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.

 

 1. Müüja õigused

7.1. Müüjal on õigus Namuimperija.lt oma äranägemise järgi hindu, allahindlusi ja muid summasid määrata.

7.2. Kui Ostja üritab kahjustada veebipoe stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada tema juurdepääs veebipoele või erandjuhtudel Ostja registreerimine tühistada.

7.3. Oluliste asjaolude ilmnemisel võib Müüja veebipoe tegevuse ajutiselt või jäädavalt lõpetada, ilma et sellest Ostjat ette teavitataks.

7.4. Müüjal on õigus tühistada oma tellimus Ostjat ette teatamata, kui Ostja on otsustanud tasuda pangaülekandega ega maksa kauba eest 2 tööpäeva jooksul.

7.5. Kui Ostja valib makseviisi - sularahas kauba kohaletoimetamise ajal, võtab Müüja Tellimuses esitatud teabe osas ebakindluse korral ühendust Ostjaga tellimuses märgitud telefoninumbril. Sellisel juhul algab kauba kohaletoimetamise tähtaeg Ostjaga kontakti saamise päevast. Müüjal on õigus oma tellimus Ostjat ette teavitamata tühistada, kui Müüja ei jõua Ostjaga 7 tööpäeva jooksul ühendust võtta.

7.6. Müüja jätab endale õiguse muuta tarnetingimusi ja -aega või tühistada tellimus viivitamata, teavitades sellest Ostjat ja tagastades makse, kui Ostja on selle tasunud, kuna Müüja ei suuda tellimust õigeaegselt ja nõuetekohaselt täita olulistel põhjustel.

 

 1. Müüja kohustused

8.1. Müüja kohustub võimaldama Ostjal kasutada veebipoe Namuimperija.lt pakutavaid teenuseid käesolevates reeglites ja veebipoes sätestatud tingimustel.

8.2. Müüja kohustub austama Ostja õigust talle kuuluvate isikuandmete privaatsusele, s.t. Töötleda Ostja määratud isikuandmeid ainult reeglite ja Leedu Vabariigi õigusaktide 2. peatükis kehtestatud korras.

8.3. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad Reeglite punktis 10 toodud tingimustel Ostja määratud aadressile.

8.4. Müüja, kes ei saa oluliste asjaolude tõttu Ostjale tarnida tellitud kaupa, kohustub pakkuma sarnast või võimalikult sarnast toodet. Kui Ostja keeldub sarnast või kõige sarnasemat toodet vastu võtmast, kohustub Müüja Ostjale makstud raha tagastama 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui ettemakse on tehtud.

8.5. Ostja poolt Reeglite kasutamisel 5.3. punktis 5.5 sätestatud õigus. kohustub Müüja tagastama Ostjale makstud raha 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamise päevast.

 

 1. Toormehinnad, maksmise kord ja tingimused

9.1. Veebipoes ja vormistatud tellimuses on kaupade hinnad märgitud eurodes.

9.2. Ostja maksab kauba eest ühel järgmistest viisidest:

9.2.1. Elektrooniline pangamakse on makse, kui Ostja viib ostuprotsessi lõpule, tasudes elektrooniliselt oma panga sisselogimisega ja tehes individuaalselt nõutavad toimingud. Kõik võimalikud ja täidetud makseviisid tehakse Paysera.lt süsteemi kaudu.

9.2.2. Tasumine sularahas kauba üleandmisel / üleandmisel - Ostja tasub kauba eest kohaletoimetamise / üleandmise (üleandmise - vastuvõtmise) ajal.

9.2.3. Liisingfirmade pakutava tarbijakrediidilepingute sõlmimise teenuse abil tasumine on makseviis, kui Ostja (füüsiline isik) ja liisingufirma sõlmivad müüja e-poes kauba ostu finantseerimise lepingu.

9.3. Müüja jätab endale õiguse nõuda Ostjalt osalist või täielikku ettemaksu.

9.4. Müüja jätab endale õiguse nõuda, et Ostja allkirjastaks mööblitellimise lepingu.

9.5. Käibemaksuarvetel näidatakse valitud kaubad, nende kogus, antud allahindlused, kauba lõplik hind koos kõigi maksudega ja muu raamatupidamisalaste õigusaktide kinnitamiseks vajalik teave.

 1. Kauba kohaletoimetamine

10.1. Kauba tellimisel saab ostja valida kauba esitamise viisi, s.t. kasutada Müüja pakutavat kättetoimetamisteenust või Müüja vastuvõtupunktis (kui see on saadaval).

10.2. Kauba kohaletoimetamine Ostjale:

10.2.1. Ostja, olles tellimise ajal valinud kättetoimetamisteenuse, kohustub märkima kauba täpse kättetoimetamise koha.

10.2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma või kooskõlastama selle kauba kohale toimetava kulleri / ettevõttega. Juhul, kui ta ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup on tarnitud määratud aadressile ning Ostja esitatud muude andmete põhjal, pole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba tarnimise kohta valele üksusele .

10.2.3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.

10.2.4. Kauba kohaletoimetamine (transport) ja selle hind on märgitud iga ostu sooritamise ajal.

10.2.5. Kauba kohaletoimetamine (vedu) Kura säärele võib kesta kauem, kui on ette nähtud. Müüja teavitab Ostjat täiendavalt kauba Kuressaardele toimetamise tähtajast.

10.2.6. Kaup tarnitakse Euroopa Liidu territooriumil.

10.2.7. Kaup tarnitakse ainult sinna, kuhu kaubabuss saab läheneda.

10.2.8. Kaupa ei tarnita.

10.2.9. Kaupadele saab võimaluse korral lisatasu eest järele tulla.

10.2.10. Peaaegu kogu mööbel tarnitakse monteerimata, kastides, kuid mööbliga on kaasas montaažijuhised ja tarvikud.

10.3. Kauba kättesaamine Müüja vastuvõtupunktides:

10.3.1. Ostja võib kauba tasuta kätte saada Müüja vastuvõtupunktist.

10.3.2. Tellitud kaubale tuleb järele tulla hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates Müüja kinnituse saamisest, et tellimus on valmis. Kui Ostja ei järgi kaupa õigeaegselt, jätab Müüja endale õiguse tellimus ilma ette teatamata tühistada ja võimaliku ettemakse tagastada.

10.3.3. Kaupadele saab järele tulla ainult tellimuse esitanud isik või tellimuse esitamise ajal nimetatud isik. Kaubale järele tulles peab Müüja töötajaga kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uue juhiloa näidis).

10.4. Müüja toimetab kauba Ostjale vastavalt kauba kirjeldustes toodud tingimustele. Need tingimused on esialgsed ja ei kehti juhtudel, kui nõutavat kaupa ei ole Müüja laos ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Samas nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu Müüjast. Sellisel juhul kohustub Müüja ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja kokku leppima tarnetingimused.

10.5. Kõigil juhtudel vabaneb Müüja vastutusest kauba kättetoimetamistingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või Ostjast mitteolenevate asjaolude tõttu. .

10.6. Kauba Ostjale üleandmise ajal peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise ja kauba (de) seisukorda ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Pärast seda, kui Ostja on allkirjastanud kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse saadetis heas seisukorras, kaubal ei ole kahjustusi, mille põhjus on tingitud tehasevälistest defektidest ning tootes ei esine lahknevusi. ). Kui Klient märkab, et esitatud saadetise pakend on rikutud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), on toode (tooted) kahjustatud ja / või toode (tooted) pole komplektis, peab ostja märgib seda saadetise kohaletoimetamise aktsepteerimine dokument ja juuresolekul müüja või tema esindaja, et koostada raport kahju / mittevastavuse kohta vabas vormis saadetise ja / või toote (id). Kui Ostja seda ei tee, vabastatakse Müüja Ostja ees vastutusest kauba kahjustumise eest, kui sellise kahju põhjuseks ei ole tehase defekt, ja kauba komplekteerimisel esinevate lahknevuste eest, kui need erinevused on võimalikud välise kontrolli käigus tuvastatud.

10.7. Kui Ostja ei suuda kaupa tarnida määratud tähtaja jooksul ja kui Ostja on Kauba ja selle kohaletoimetamise eest tasunud, võtab Müüja Ostjaga ühendust, proovib kokku leppida teises tarneajas. Kui Ostja kaupu ikkagi ei korja, tagastatakse sellised kaubad Müüjale, tellimus tühistatakse, kui raha on tasutud, tagastatakse Ostja samale pangakontole.

 

 1. Toote kvaliteedi garantii ja aegumiskuupäev

11.1. Iga Namuimperija.lt müüdava toote omadused on üldjuhul näidatud igale tootele lisatud tootekirjelduses.

11.2. Müüja ei vastuta selle eest, et veebipoes olevad kaubad ei pruugi Ostja kasutatava monitori omaduste tõttu sobida kauba tegeliku suuruse, kuju ja värviga.

11.3. Müüja annab kõigile kaupadele 30-päevase garantii, kui tootekirjelduses pole öeldud teisiti.

11.4. Juhul, kui Müüja ei esita teatud tüüpi kaupade jaoks toodete kvaliteedi garantiid, kohaldatakse asjakohaste õigusaktidega sätestatud garantiid.

11.5. Müüja osutab kaupadele garantiiteenust Ostja ja tootja või tootja esindaja vahelise vahendaja kaudu.

11.6. Müüja kohustub tagama garantiiteenuse 15-45 tööpäeva jooksul.

11.7. Kauba garantiiteenindus Kuressaare piirkonnas võib kesta kauem kui ette nähtud. Müüja teavitab Ostjat igal juhul eraldi Kuressaare kauba garantiiajast.

 

 1. Kauba tagastamine ja vahetamine

12.1. Ostja võib mööbli tagastamata jätta 30 kalendripäeva jooksul, kui kaup on originaalpakendis, kasutamata. Ostja ei tohi seda õigust kasutada, sõlmides ühe Leedu Vabariigi seadustiku artikli 6.228-10 lõikes 2 loetletud lepingutest.

12.2. Müüdud kaupade defektid kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup asendatakse ja tagastatakse vastavalt 2014. a 22. juuli Leedu Vabariigi valitsuse otsusega nr. 738 kinnitatud jaemüügieeskirjad.

12.3. Kauba (de) tagastamine 12.2. Reeglite punktis nimetatud juhtudel peab Ostja müüjat teavitama e-posti teel. e-post info@namuimperija.lt.

12.4. Ostja võib kasutada punktis sätestatud õigust 30 kalendripäeva jooksul alates kauba temale kättetoimetamise päevast, teavitades sellest Müüjat 5.3. Reeglite lõikes sätestatud korras.

12.5. Kui ostja kauba tagastab, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

12.5.1. tagastatav kaup peab olema puhtas originaalpakendis (defektse kauba tagastamise korral see punkt ei kehti);

12.5.2. kaup peab olema Ostja poolt kahjustamata (kauba ülevaatuseks vajalikke muudatusi kauba või selle pakendi välimuses ei saa pidada oluliseks muutuseks kauba välimuses);

12.5.3. toode peab olema kasutamata, kaotamata oma kaubanduslikku välimust (kahjustamata sildid, kooritud kaitsekile jne) (see punkt ei kehti defektse toote tagastamise korral);

12.5.4. tagastatav kaup peab olema samas konfiguratsioonis nagu Ostja sai;

12.5.5. kauba tagastamisel on vaja esitada selle ostudokument.

12.6. Müüjal on õigus mitte vastu võtta Ostja tagastatud kaupu, kui Ostja ei järgi käesolevas artiklis sätestatud kauba tagastamise korda.

12.7. Tagastatud kauba saab Ostja ise kohale toimetada. Kui Ostjal ei ole võimalik kaupa ise tagastada, kohustub Müüja kaubale järele tulema ja asendama sarnaste sobivate kaupadega. Juhul, kui Müüjal pole sarnaseid kaupu, tagastab ta Ostjale kauba eest makstud raha.

12.8. Kauba tagastamine ja vahetamine toimub vastavalt 2014. a 22. juuli Leedu Vabariigi valitsuse otsusega nr. 738 kinnitatud jaemüügieeskirjad.

12.9. Kohustume toote tagastama 10 päeva jooksul, kui pole kokku lepitud teisiti.

12.10. Kõikidel juhtudel kantakse raha tagastatud kauba eest maksekorraldusega ja ainult maksja pangakontole.

 

 1. Vastutus

13.1. Ostja vastutab täielikult tema edastatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja tagajärgede eest ja omandab õiguse nõuda Ostjalt otsest kahju.

13.2. Selle veebipoe abil tehtud toimingute eest vastutab ostja.

13.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui Namuimperija.lt pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on sisse loginud veebipoodi Ostja sisselogimisandmeid kasutades, peab Müüja seda isikut Ostjaks.

13.4. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja ei lugenud Müüja soovitustest ja kohustustest hoolimata käesolevaid Reegleid, kuigi talle selline võimalus anti.

13.5. Kui Müüja veebipood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, ei vastuta Müüja seal tehtud teabe või tegevuste eest, ta ei hoia, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.

13.6. Müüja ei vastuta vastastikuste kohustuste nõuetekohase täitmise eest Ostja ja Müüja partnerite vahel, kelle teenuseid Ostja tellib.

 

 1. Teabevahetus

14.1. Müüja saadab kõik teated vastavalt reeglile 3.2. lõikes 1 sätestatud korras.

14.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja veebipoe jaotises "Kontaktid" nimetatud sidevahendite abil.

 

 1. Lõppsätted

15.1. Kui te pole rahul ostetud Namuimperija.lt toote ega pakutava teenuse kvaliteediga, teavitage sellest administratsiooni e-posti teel. kirja teel info@namuimperija.lt.

15.2. Need reeglid on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.

15.3. Nende reeglite alusel tekkivate suhete suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi.

15.4. Nende eeskirjade rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

15.5. Neid ostu-müügi reegleid uuendatakse 2021. aastal. 14. mai Kõigist ostu-müügi reeglite muudatustest teavitatakse vastavalt käesolevate ostu-müügi reeglite punktile 2.6. punkt.

 

 

Kui teil on reeglite või ostuprotsessi kohta küsimusi või muresid, võtke palun ühendust Namuimperija.lt ja teavitage olemasolevaid kontaktivõimalusi: