BEZMAKSAS PIEGĀDE LIETUVĀ!

Pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Pirkšanas un pārdošanas noteikumi

PREČU PIRKŠANAS NOTEIKUMI

 1. Definīcijas

1.1. Datu pārzinis un vietnes www.namuimperija.lt (turpmāk - Datu pārzinis) operators ir UAB Lumarginta, uzņēmuma kods 305711931, PVN maksātāja kods LT100013887111, korespondences adrese - S.Daukanto 4, LT-77171 Šiauliai, Lietuvas Republika , e-pasta adrese - info@namuimperija.lt.

1.2. Pircējs - aktīva fiziska vai juridiska persona, kas ir iegādājusies preces interneta veikalā www.namuimperija.lt.

1.3. Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) reglamentē Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preču cenas, apmaksas kārtību, noteikumus, piegādi, Preču kvalitātes garantiju, Preču atgriešanu un apmaiņu. preces, pienākumi. 

 

 1. Vispārīgi noteikumi

2.1. Šie iegāde un preču tirdzniecības noteikumi (turpmāk kā "Noteikumi"), tiek apstiprināts, kad Pircējs iegādājas preces, noklikšķinot uz "Pabeigt maksājumu" pogu. Tas ir juridisks dokuments, saistošs Pircējam un Pārdevējam. Un atgriešanās kārtību , pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu "Namuimperija.lt" tiešsaistes veikalā.

2.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības.

2.3. Interneta veikals "Namuimperija.lt" tiek pārdots Eiropā.

2.4. Jums ir tiesības iegādāties mūsu e-veikalā:

2.4.1. darbspējīgas fiziskas personas, t. personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;

2.4.2. nepilngadīgie vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi nav emancipēti;

2.4.3. juridiskas personas;

2.4.4. visu iepriekš minēto personu pilnvaroti pārstāvji.

2.5. Iegādājoties un apstiprinot Noteikumus, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā "Namuimperija.lt".

2.6. Ja nepieciešams vai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos apstākļos, Pārdevējam ir tiesības mainīt vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, piesakoties namuimperija.lt vai iegādājoties preces pirmo reizi pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā. 

2.7. Pircējam ir jāizlasa Pārdevēja apstiprinātā konfidencialitātes politika. Pircējs piekrīt vai nepiekrīt Pircēja personas datu noteiktajam lietojumam saskaņā ar Privātuma politiku. 

2.8. Ja Pārdevējam ir tiesības vai pienākums iesniegt dokumentus vai informāciju Pircējam pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs ir atbildīgs par Pārdevēja sniegšanu ar derīgu Pircējam piederošo e-pasta adresi. 

 

 1. Personas datu aizsardzība

3.1. Pircējs var pasūtīt preces interneta veikalā Namuimperija.lt, nereģistrējoties šajā vietnē.

3.2. Pasūtot preces, Pircējam attiecīgajos Pārdevēja sniegtajos informācijas laukos jānorāda personas dati, kas nepieciešami pareizai pasūtījuma izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

3.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka viņa / viņas personas dati tiks apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas un to kvalitātes novērtēšanas nolūkā e-veikalā Namuimperija.lt.

3.4. Piekrītot savu personas datu apstrādei, lai pārdotu preces un pakalpojumus Pārdevēja e-veikalā, Pircējs arī piekrīt nosūtīt pasūtījuma noformēšanai nepieciešamos informatīvos paziņojumus uz viņa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru. .

3.5. Veicot pasūtījumu, pircējs var izteikt savu piekrišanu / nepiekrišanu viņa personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos. Viņš to dara, atzīmējot (es piekrītu, ka viņas personas dati tiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos) vai noņemot atzīmi (nepiekrītot). Pārdevējs biļetenu nosūta vairākas reizes mēnesī uz Pircēja norādīto e-pastu. e-pastu un ļauj atteikties no biļetena abonēšanas (biļetena beigās ir iespēja: "atteikties" - Pircējs vairs nesaņems biļetenu pēc noklikšķināšanas uz saites).

3.6. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai preču un pakalpojumu pārdošanas nolūkos, to kvalitātes novērtēšanai Namuimperija.lt e-veikalā, Pārdevēja darbību analīzei un tiešajam mārketingam (izņemot gadījumus, kad Pircējs atsakās apstrādāt viņa personas datus par tiešo tirdzniecību).. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi, to kvalitātes novērtēšanu vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi. Visos pārējos gadījumos Pircēja personas datus drīkst izpaust trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

3.7. Pircējs, kurš vēlas pasūtīt Pārdevēja tiešsaistes veikalā piedāvātos partneru pakalpojumus, var to izdarīt, izsakot savu piekrišanu viņa skaidri identificēto personas datu pārsūtīšanai attiecīgajam partnerim pasūtīto pakalpojumu sniegšanas nolūkā.

3.8. Lai novērtētu pircēja iegādāto preču kvalitāti, pēc pasūtījuma izpildes ar klientu var sazināties pa e-pastu. pastu un tiek lūgts atstāt atsauksmi un novērtēt iegādāto preci. Šim nolūkam pircēja e-pasts pastu var pārsūtīt trešajām personām. 

3.9. Pēc tam, kad apmeklētāji abonē mājas impērijas biļetenu un iesniedz savu e-pastu. pastu var nodot trešajām personām. 

 

 1. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

4.1. Pircējs var pasūtīt preces šādos veidos:

4.1.1. reģistrējoties tiešsaistē vietnē Namuimperija.lt;

4.1.2. nereģistrējoties tiešsaistē vietnē Namuimperija.lt; 

4.1.3. tālrunis;

4.1.4. birojā, noliktavā, veikalā;

4.2. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties iegādājamo preci (-es) un izveidojis iepirkumu grozu, noklikšķina uz saites "Pabeigt maksājumu" un kad Pārdevējs sazinās ar Pircēju līdz plkst. pa tālruni vai e-pastu. pa e-pastu, apstiprina pasūtījumu, savlaicīgi nosūtot e-pastu. e-pastu par pasūtījuma apstiprināšanu.

4.3. Katrs pirkuma un pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un glabāts "Namuimperija.lt" tiešsaistes veikala datu bāzē.

 

 1. Pircēja tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Namuimperija.lt tiešsaistes veikalā saskaņā ar kārtību, kas noteikta šajos Noteikumos un citās Pārdevēja tiešsaistes veikala informācijas sadaļās.

5.2. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, rakstot e-pastu. vēstule info@namuimperija.lt vai zvanot uz numuru 8 60439311. Šajā gadījumā pārdevējam nekavējoties jāīsteno pircēja pieprasījums (1-2 darba dienu laikā, ja tas ir iespējams un pasūtījums nav galīgs).  

5.3. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma, kas noslēgts ar Namuimperija.lt interneta veikalu, rakstiski (pa e-pastu, paziņojot par to Pārdevējam), norādot vēlamo atgriešanas preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no plkst. piegādes datums.

5.4. Pircēja tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma tiek izmantotas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228-10. Panta 1. punktu “Patērētāju tiesības atteikties no distances līguma un ārpus uzņēmuma telpām līgums ”. 22. jūlijs Ar Lietuvas Republikas valdības rezolūciju Nr. 738 apstiprināti "Mazumtirdzniecības noteikumi"

5.5. Pircējs var izmantot tiesības atteikties no preču pārdošanas līguma tikai tad, ja preces nav sabojātas vai to izskats nav būtiski mainījies, kā arī tās nav izmantotas, samontētas un palikušas oriģinālajā iepakojumā.

5.6. Pircējam, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preci Namuimperija.lt interneta veikalā, ir tiesības: 1) pieprasīt, lai pārdevējs bez maksas novērš preces defektus, 2) pieprasa pārdevējam nomainīt defektīvo preci ar produkts atbilstošā kvalitātē, 3) vienpusēji lauzt līgumu un pieprasīt atmaksāt samaksātās summas.

 

 1. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir jāmaksā par precēm un jāpieņem tās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja Pircēja pasūtījuma formā sniegtie dati mainās, viņam par tiem nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

6.3. Izmantojot Namuimperija.lt tiešsaistes veikalu, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus, citus interneta veikalā skaidri norādītos nosacījumus un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

 

 1. Pārdevēja tiesības

7.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt cenas, atlaides un citas summas vietnē Namuimperija.lt.

7.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt tiešsaistes veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

7.3. Nozīmīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

7.4. Pārdevējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs ir izvēlējies norēķināties ar bankas pārskaitījumu un nemaksā par precēm 2 darba dienu laikā.

7.5. Kad Pircējs izvēlas apmaksas veidu - skaidrā naudā preču piegādes laikā, Pārdevējs, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju, sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruņa numuru. Šajā gadījumā preču piegādes termiņš sākas no saziņas ar Pircēju dienas. Pārdevējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam, ja Pārdevējs 7 darba dienu laikā nespēj sazināties ar Pircēju.

7.6. Pārdevējs patur tiesības mainīt piegādes noteikumus un laiku vai nekavējoties atcelt pasūtījumu, informējot par to Pircēju un atmaksājot maksājumu, ja Pircējs to ir samaksājis, jo Pārdevējs nespēj savlaicīgi un pareizi izpildīt pasūtījumu. svarīgu iemeslu dēļ.

 

 1. Pārdevēja pienākumi

8.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot tiešsaistes veikala Namuimperija.lt sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šajos Noteikumos un tiešsaistes veikalā paredzētajiem nosacījumiem.

8.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz viņam piederošās personiskās informācijas privātumu, t. Apstrādāt Pircēja norādītos personas datus tikai Noteikumu un Lietuvas Republikas tiesību aktu 2. nodaļā noteiktajā kārtībā.

8.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 10. sadaļā norādītajiem nosacījumiem.

8.4. Pārdevējs, nespējot piegādāt pasūtītās preces Pircējam svarīgu apstākļu dēļ, apņemas piedāvāt līdzīgu vai pēc iespējas līdzīgāku produktu. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgu vai līdzīgāko preci, Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikts avansa maksājums.

8.5. Pircējam izmantojot Noteikumu 5.3. kā paredzēts 5.5. pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 10 (desmit) darba dienu laikā no atgriezto preču saņemšanas dienas.

 

 1. Preču cenas, maksāšanas kārtība un noteikumi

9.1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā norādītas eiro.

9.2. Pircējs maksā par precēm vienā no šiem veidiem:

9.2.1. Elektroniskās bankas maksājums ir maksājums, kad Pircējs pabeidz iepirkšanās procesu, samaksājot elektroniski, piesakoties savā bankā un veicot individuāli nepieciešamās darbības. Visas iespējamās un izpildītās norēķinu metodes tiek veiktas caur Paysera.lt sistēmu.

9.2.2. Apmaksa skaidrā naudā preču piegādes / savākšanas laikā - Pircējs maksā par precēm piegādes / saņemšanas laikā (nodošana - pieņemšana).

9.2.3. Maksājums, izmantojot līzinga kompāniju sniegto patērētāja kreditēšanas līgumu noslēgšanas pakalpojumu, ir maksāšanas veids, kad Pircējs (fiziska persona) un līzinga kompānija noslēdz līgumu par preču iegādes finansēšanu Pārdevēja e-veikalā.

9.3. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt daļēju vai pilnīgu avansa maksājumu no Pircēja.

9.4. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt Pircējam parakstīt mēbeļu pasūtīšanas līgumu.

9.5. PVN rēķinos norāda izvēlētās preces, to daudzumu, piešķirtās atlaides, preču galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus, un visu citu informāciju, kas nepieciešama grāmatvedības tiesību aktu apstiprināšanai. 

 1. Preču piegāde

10.1. Pasūtot preces, pircējs var izvēlēties preču uzrādīšanas veidu, t. izmantot Pārdevēja piedāvāto piegādes pakalpojumu vai Pārdevēja pieņemšanas vietā (ja pieejams).

10.2. Preču piegāde Pircējam:

10.2.1. Pircējs, pasūtīšanas laikā izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

10.2.2. Pircējs apņemas pieņemt preces pats vai saskaņot tās ar kurjeru / firmu, kas piegādā preces. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces ir piegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību prasīt Pārdevējam par preču piegādi nepareizai personai .

10.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

10.2.4. Preču piegāde (transportēšana) un tās cena tiek norādīta katra pirkuma laikā.

10.2.5. Preču piegāde (transportēšana) uz Kuršu kāpu var ilgt vairāk nekā noteikts. Pārdevējs papildus informē Pircēju par preču piegādes termiņu Kuršu jūrā.

10.2.6. Preces tiek piegādātas Eiropas Savienības teritorijā.

10.2.7. Preces tiek piegādātas tikai līdz vietai, kur var tuvoties kravas mikroautobuss.

10.2.8. Preces netiek piegādātas.

10.2.9. Preces var saņemt, ja iespējams, par papildu samaksu.

10.2.10. Gandrīz visas mēbeles tiek piegādātas nesamontētas, kastēs, bet mēbelēm pievienotas montāžas instrukcijas un piederumi.

10.3. Preču saņemšana Pārdevēja pieņemšanas punktos:

10.3.1. Pircējs var bez maksas saņemt preces no Pārdevēja pieņemšanas vietas.

10.3.2. Pasūtītās preces jāpaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad saņemts Pārdevēja apstiprinājums, ka pasūtījums ir gatavs. Ja Pircējs nesavāc preces laikā, Pārdevējs patur tiesības anulēt pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma un atgriezt avansa maksājumu, ja tāds ir.

10.3.3. Preces var paņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas laikā. Atņemot preces, pie Pārdevēja darbinieka ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jauna parauga vadītāja apliecība).

10.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti preču aprakstos. Šie noteikumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces neatrodas Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus no Pārdevēja nevar kontrolēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.

10.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ. .

10.6. Preču piegādes brīdī Pircējam Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preču (-u) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis piegādes-pieņemšanas dokumentu, sūtījums tiek uzskatīts par labu, precei nav bojājumu, kuru cēlonis ir saistīts ar rūpnīcas defektiem, un precē (-ēs) nav neatbilstību. ). Ja Klients pamana, ka iesniegtā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), produkts (-i) ir bojāts (-i) un / vai produkts (-i) nav pilnā komplektā, Pircējam ir norādiet to sūtījumu piegāde-pieņemšanas dokumentu, un, klātesot Pārdevēja vai viņa pārstāvis, kas sagatavo ziņojumu par bojājumu / no brīvas formas sūtījuma neatbilstību un / vai produktu (-iem). Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu cēlonis nav rūpnīcas defekti, un par neatbilstībām preču komplektācijā, ja šīs neatbilstības var novērst ārējās pārbaudes laikā.

10.7. Ja Pircējs nepiegādā preces noteiktajā termiņā un ja Pircējs ir samaksājis par Precēm un to piegādi, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, mēģina vienoties par citu piegādes laiku. Ja Pircējs joprojām nesavāc Preces, šādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam, pasūtījums tiek atcelts, ja nauda ir samaksāta, Pircējs tiek atgriezts tajā pašā bankas kontā. 

 

 1. Produkta kvalitātes garantija un derīguma termiņš

11.1. Katra Namuimperija.lt pārdotā produkta īpašības parasti tiek norādītas katram produktam pievienotajā produkta aprakstā.

11.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preces interneta veikalā, iespējams, neatbilst Pircēja izmantotā monitora īpašībām, ņemot vērā preces faktisko izmēru, formu un krāsu.

11.3. Pārdevējs visām precēm nodrošina 30 dienu garantiju, ja vien produkta aprakstā nav norādīts citādi.

11.4. Gadījumā, ja Pārdevējs nesniedz preču kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

11.5. Pārdevējs nodrošina preču garantijas apkalpošanu, izmantojot starpnieku starp Pircēju un ražotāju vai ražotāja pārstāvi.

11.6. Pārdevējs apņemas nodrošināt garantijas apkalpošanu 15-45 darba dienu laikā.

11.7. Preču garantijas apkalpošana Kuršu kāzā var aizņemt vairāk laika, nekā noteikts. Pārdevējs katrā gadījumā atsevišķi informē Pircēju par preču garantijas laiku Kuršu kāpās.

 

 1. Preču atgriešana un maiņa

12.1. Pircējs mēbeles var atgriezt 30 kalendāro dienu laikā, nenorādot iemeslu, ja preces ir oriģinālā iepakojumā, neizmantotas. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, noslēdzot kādu no līgumiem, kas uzskaitīti Lietuvas Republikas kodeksa 6.228-10. Panta 2. punktā.

12.2. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, zemas kvalitātes preces tiek aizstātas un atgrieztas saskaņā ar 22. jūlijs Ar Lietuvas Republikas valdības rezolūciju Nr. 738 apstiprināti “Mazumtirdzniecības noteikumi”.

12.3. Lai atgrieztu preci (-es) 12.2. Noteikumu punktā norādītajos gadījumos Pircējam jāinformē Pārdevējs pa e-pastu. e-pasts info@namuimperija.lt. 

12.4. Klauzulā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot 30 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju 5.3. Noteikumu punktā paredzētajā kārtībā.

12.5. Kad pircējs atdod preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

12.5.1. atdodamajām precēm jābūt oriģinālā kārtīgā iepakojumā (šī prece neattiecas uz preču, kurām tiek piegādātas preces ar defektiem, atgriešanu);

12.5.2. precēm Pircējam jābūt nebojātām (preču vai to iepakojuma izmaiņas, kas bija nepieciešamas preču pārbaudei, nevar uzskatīt par būtiskām izmaiņām preču izskatā);

12.5.3. izstrādājumam jābūt nelietotam, nezaudējot tā komerciālo izskatu (nebojātas etiķetes, nolobīta aizsargplēve utt.) (šī prece neattiecas uz bojātas preces atgriešanas gadījumā);

12.5.4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā konfigurācijā, kādu saņēmis Pircējs;

12.5.5. atgriežot preces, jāuzrāda tās iegādes dokuments.

12.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.

12.7. Atgrieztās preces Pircējs var piegādāt pats. Ja Pircējs pats nevar atdot preces, Pārdevējs apņemas preces paņemt un aizstāt ar līdzīgām piemērotām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav līdzīgu preču, viņš atdod Pircējam naudu, kas samaksāta par precēm. 

12.8. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar 2014.g. 22. jūlijs Ar Lietuvas Republikas valdības rezolūciju Nr. 738 apstiprināti “Mazumtirdzniecības noteikumi”.

12.9. Mēs apņemamies preci atgriezt 10 dienu laikā, ja vien nav norunāts citādi. 

12.10. Visos gadījumos nauda par atgrieztajām precēm tiek pārskaitīta ar maksājuma uzdevumu un tikai uz maksātāja bankas kontu.

 

 1. Atbildība

13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs nesniedz precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja tiešus zaudējumus.

13.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo tiešsaistes veikalu.

13.3. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu pārsūtīšanu trešajām personām. Ja Namuimperija.lt sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kura ir pieteikusies interneta veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

13.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja viņam tika dota.

13.5. Ja Pārdevēja tiešsaistes veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tur veikto informāciju vai darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

13.6. Pārdevējs nav atbildīgs par savstarpējo saistību pienācīgu izpildi starp Pircēju un Pārdevēja partneriem, kuru pakalpojumus Pircējs pasūta.

 

 1. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta saskaņā ar Noteikumu 3.2. punktā paredzētajā kārtībā.

14.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja tiešsaistes veikala sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

 

 1. Nobeiguma noteikumi

15.1. Ja jūs neapmierina iegādātais Namuimperija.lt produkts vai sniegtā pakalpojuma kvalitāte, paziņojiet administrācijai pa e-pastu. pa pastu info@namuimperija.lt

15.2. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

15.3. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, piemēro Lietuvas Republikas likumus.

15.4. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu īstenošanas, atrisina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

15.5. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi tiek atjaunināti 2021. gadā. 14. maijs Par visām pirkšanas un pārdošanas noteikumu izmaiņām tiks paziņots saskaņā ar šo pirkšanas un pārdošanas noteikumu 2.6. Sadaļu. punkts. 

 

 

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par noteikumiem vai pirkuma procesu, lūdzu, sazinieties ar Namuimperija.lt un norādiet pieejamās saziņas iespējas: