BEZMAKSAS PIEGĀDE LIETUVĀ!

Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI 
  1. Definīcijas

1.1. Vietnes www.namuimperija.lt datu pārzinis un operators (turpmāk - Datu pārzinis) ir UAB Lumarginta, uzņēmuma kods 305711931, PVN maksātāja kods LT100013887111, Gegužių str. 62-34, 78342, Lietuvas Republika, e-pasta adrese - info@namuimperija.lt, tālr. Nē. 860439311

1.2. Pircējs - aktīva fiziska vai juridiska persona, kas ir iegādājusies preces interneta veikalā www.namuimperija.lt.

1.3. Personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk - Noteikumi) reglamentē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatprincipus, uz kuriem Datu pārzinis balstās uz Pircēja personas datu apstrādi. Informācija par sīkdatņu izmantošanu, kas ievietota vietnē www.namuimperija.lt.

1.4. Interneta vietne - Vietne vietnē www.namuimperija.lt, kur UAB Lumarginta klients var veikt pasūtījumu, dot piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos.

1.5. Datu subjekts - klients vai vietnes apmeklētājs, kura personas datus Datu pārzinis apstrādā e-komercijas, tiešā mārketinga, uzziņu administrēšanas, lojalitātes programmas administrēšanas nolūkos.

1.6. Datu pārzinis - fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar viņam piešķirtajām pilnvarām palīdz Datu pārzinim sasniegt izvirzītos mērķus.

1.7.  Personas dati - personas dati, kurus apstrādā Datu pārzinis un pēc kuriem var identificēt klientu vai vietnes apmeklētāju, tostarp, bet neaprobežojoties ar to: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt.

1.8.  Datu apstrāde - jebkura darbība, kas veikta ar personas datiem: vākšana, ierakstīšana, glabāšana, glabāšana, modificēšana (pievienošana vai labošana), nodrošināšana, izmantošana, iznīcināšana vai jebkura cita darbība vai darbību kopums.

1.9.  Tiešais mārketings - darbības, lai personām piedāvātu preces vai pakalpojumus, neregulāri piedāvātu atlaides un / vai uzzinātu viņu viedokli par precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā pa pastu, tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem.

1.10. E-komercija - pirkt un pārdot preces vai pakalpojumus tiešsaistē.

1.11. Piekrišana - Datu subjekta brīvprātīga rīcība, lai piekristu personas datu apstrādei.

1.12. Uzraudzības iestāde - Valsts personas datu aizsardzības inspekcija.

  1. Vispārīgi noteikumi

2.1. Pircēja personas datu apstrādi nosaka Lietuvas Republikas likums par personas datu tiesisko aizsardzību un citi tiesību akti, kas reglamentē šādu datu vākšanu, un šie noteikumi.

2.2. Tiek uzskatīts, ka Datu subjekts, piekrītot viņa / viņas Personas datu apstrādei, ir izlasījis un lasījis šo Privātuma politiku.

2.3. Pircēja dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem un tiek apstrādāti godīgi un precīzi. 

2.4. Šī konfidencialitātes politika ir pieejama pārbaudei un drukāšanai jebkurā laikā  www.namuimperija.lt vietne. 

3. Personas datu apstrāde

3.1. Pircējs piekrīt, ka personas dati, kurus viņš brīvprātīgi sniedz pasūtīšanas laikā, tiks apstrādāti saskaņā ar šiem noteikumiem.

3.2. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus vai tos noņemt, rakstot e-pastu. vēstule info@namuimperija.lt vai zvanot uz numuru 860439311. Šajā gadījumā pārdevējam nekavējoties jāīsteno pircēja pieprasījums (1-2 dienu laikā).  

3.3. Datu pārzinis atzīst un respektē katra Pircēja tiesības uz privātumu, kurš veic pasūtījumu tiešsaistes veikalā www.namuimperija.lt. Datu pārzinis vāc un izmanto Pircēja personas datus (vārdu vai uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, ko tiešsaistes veikals sniedz pasūtījuma laikā), lai apstrādātu preču vai pakalpojumu pasūtījumus vai izpildītu citas līgumsaistības. Veicot pasūtījumu, klients var izteikt savu piekrišanu / nepiekrišanu viņa personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos. Viņš to dara, atzīmējot (es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos). Mēs nosūtām biļetenu uz klienta norādīto e-pastu. pastu un mēs nodrošinām iespēju atteikties no biļetena (biļetena beigās ir izvēle: "atteikties" - klients vairs nesaņems biļetenu pēc noklikšķināšanas).

3.4. Datu pārzinis apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Datu pārziņa partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi. Visos pārējos gadījumos Pircēja personas datus drīkst izpaust trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

3.5. Personas dati tiek apstrādāti, izmantojot drošus pasākumus, lai pasargātu datus no nelikumīgas iznīcināšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.

4. Personas datu aizsardzības pārkāpumu riska faktori un to risinājumi.

4.1. Lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzību, datu pārzinis personas datu aizsardzībai īsteno šādus organizatoriskus un tehniskus pasākumus:

4.1.1. Organizatoriskais

4.1.1.1. Datu pārziņa darba procedūras organizē tā, lai nodrošinātu datoru datu un / vai dokumentu un to arhīvu drošu pārvaldību un (ja tāds ir) pārsūtīšanu. 

4.1.1.2. Piekļuve Datu subjekta personas datiem tiek piešķirta tikai tiem darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami darba funkciju veikšanai, un tikai tiem, kas parakstījuši konfidencialitātes līgumus un ir iepazinušies ar citām iekšējām procedūrām personas datu apstrādes jomā .

4.1.2. Tehnisks

4.1.2.1. Datu apstrādātāji (pakalpojumu sniedzēji), kurus iecēlis Datu pārzinis, rīkojas tikai ar Datu pārziņa atļauju.

4.1.2.2. Personas datus aizsargā pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Interneta savienojums ir šifrēts.

4.1.2.3. Datortehnikas aizsardzība pret ļaunprātīgu programmatūru tiek nodrošināta, un iekšējo datortīklu aizsargā ugunsmūris.

5. Sīkdatnes

5.1. Sīkdatne ir mazs teksta dokuments ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek pārsūtīts no vietnes uz personālo datoru, lai atšķirtu personālo datoru, pārlūka tipu un redzētu personas darbības tiešsaistē. Katru reizi, kad persona apmeklē vietni, unikāls numurs identificē personas pārlūkprogrammu. Sīkdatnes neļauj uzglabāt personisko informāciju (piemēram, personas vārdu un adresi). Vietnes izmanto sīkfailus, lai sekotu statistikai, piemēram, to personu skaitam un datplūsmai, kuras apmeklē vietni. Šāda informācija nav saistīta ar personisko informāciju. Persona var jebkurā brīdī atspējot sīkfailu lietošanu, taču bez sīkdatnēm dažas vietnes www.namuimperija.lt funkcijas var nedarboties vai nedarboties pareizi.

5.2. Sīkdatņu izmantošanas mērķi:

5.2.1. Veikali iepirkumu grozu veidošanai (vietnes galvenajai darbībai) un vietnes apmeklētāju statistikas aprēķināšanai. Izmantojot vietni, klientam var būt jāreģistrējas, lai pasūtītu preces. Šajā gadījumā klientam ir jāsniedz personas dati (piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālrunis utt.). Uzņēmums patur tiesības pēc saviem ieskatiem visos likumīgajos veidos izmantot visu informāciju un datus, ko persona sniegusi reģistrācijas laikā vai citādi. Sīkdatne groza veidošanai tiek izveidota, kad lietotājs ielādē preces grozā, un tiek izdzēsts, kad lietotājs aizver (atsakās) vietnes logu (beidz sesiju). 

5.3. Jūs varat atļaut vai noraidīt sīkfailus. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkdatnes, taču jūs parasti varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai noraidītu sīkfailus vai lai tālrunis neļautu saņemt sīkfailus. Izlasiet pārlūkprogrammas instrukcijas vai vienkārši uzziniet vairāk par šīm funkcijām. Vairāk par sīkdatnēm un to pārvaldīšanu varat uzzināt vietnē AboutCookies.org. Ja izvēlaties nepieņemt sīkfailus, iespējams, nevarēsit izmantot šīs vietnes interaktīvās funkcijas.

5.4. Datu subjekta piekrišana nav nepieciešama, ja sīkdatnes tiek izmantotas interneta veikala vietnē, lai izveidotu pircēja izvēlētu preču grozu utt.

5.5. Izmantojot sīkdatnes, netiek apkopoti personīgi klientu dati.

5.6. Nepieciešamo sīkfailu glabāšanas laikā trešajām personām netiek sniegta informācija. 

5.7. Dzēst sīkfailus:

5.7.1. Google Chrome.

5.7.2. Safari.

5.7.3. Mozilla Firefox.

5.7.4. Opera.

5.7.5. Microsoft Edge.

5.7.6. Microsoft Internet Explorer.

6. Personas datu nodošana trešajām personām

6.1. Lai novērtētu pircēja iegādāto preču kvalitāti, pēc pasūtījuma izpildes ar klientu var sazināties pa e-pastu. pastu un tiek lūgts atstāt atsauksmi un novērtēt iegādāto preci. Šim nolūkam pircēja e-pasts pastu var pārsūtīt trešajām personām. 

6.2. Kad apmeklētāji abonē mājas, viņi abonē biļetenu un iesniedz savu e-pastu. e-pastu var pārsūtīt trešajām personām, lai nodrošinātu biļetenu pakalpojumu.  

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Šī privātuma politika tiek atjaunināta 2021. gadā. 21. aprīlis pēc vajadzības atjaunina.

 

Biļetenu noteikumi

Abonējot Mājas impēriju.lt biļetens, jūsu e-pasts e-pasts tiks pievienots mūsu abonentu datu bāzei. Kamēr jūsu e-pasts e-pasts ir iekļauts šajā datu bāzē, mēs varēsim jums nosūtīt biļetenus. Jūs vienmēr varat anulēt abonementu un izdzēst savu e-pastu. e-pastu no šīs datu bāzes, noklikšķinot uz saites "anulēt abonementu" biļetena apakšdaļā vai nosūtot mums e-pastu. e-pastu uz info@namuimperija.lt. Šo biļetenu nosūtīšanai mēs varam izmantot trešās puses pakalpojumu (sūtītājs, Mailerlite). Mēs vēlamies uzsvērt, ka biļetenu abonentu datu bāze nav saistīta ar pasūtījumu izpildes datu bāzi - ja atteiksieties no biļetena abonēšanas, mēs jums joprojām nosūtīsim e-pastus ar informāciju, kas saistīta ar jūsu kontu (piemēram, atjaunoti abonēšanas statusa ziņojumi, paroles atiestatīšanas e-pasta ziņojumi, utt.) mūsu e-pasts glabāt un vēlaties, lai jūsu personas dati tiktu noņemti no mūsu datu bāzes (vai arī vēlaties no mūsu datu bāzes saņemt visus personas datus, kas mums ir saistībā ar jūsu kontu), lūdzu, rakstiet e-pastu. pastu uz info@namuimperija.lt

 

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet 860439311 ar el. pa pastu info@namuimperija.lt